Home Rinaldin

 
ŠTAMPANI KATALOG


Štampani katalog za 2011. godinu smo već poslali svim Rinaldinovim mušterijama.

Ukoliko ga niste primili, možete ga zatražiti ako kliknete ovdje.

Podsjećamo, međutim, da je katalog 2011 štampan u jesen 2010. godine i, dakle, ne obuhvaća sve izmjene koje su u međuvremenu unešene u katalogu on-line.
 
 

 
 
 
KATALOG ON-LINE


Moguće je konzultirati katalog on-line u PDF formatu.
 
Katalog on-line je ažurniji od štampanog kataloga budući da sadrži sve izmjene koje se unose tokom godine. Ažuriranje je svakodnevno. Katalog on-line je prikazan na dva načina: katalog koji se može prelistati i katalog sa fiksnim stranicama.

• Katalog koji se može prelistati je prikladniji za brže konzultiranje. Za prijelaz s jedne stranice na drugu dovoljno je kliknuti u kut stranice. Mogu se vršiti potrage: dovoljno je unijeti tekst u odgovarajuće polje i odmah dobiti stranice koje sadrže unešeni tekst.
Za otvaranje kataloga kliknuti ovdje.

• Katalog sa fiksnim stranicama je duži za konzultiranje ali dozvoljava direktno vršenje narudžbe ako se klikne na oznaku artikla. Osim toga, dozvoljava kopiranje/ljepljenje teksta.
Za otvaranje kliknuti ovdje.

Za oba kataloga stranice se mogu uvećati ili smanjiti i mogu se odštampati.
Osim toga, može se izvršiti download stranica našeg interesa za naknadno konzultiranje.